Om Wanda Scherdin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Wanda Scherdin skapat 30 blogginlägg för.

S:t Julianpriset

Den  20 januari tillkännagavs vinnarna av S:t Julianpriset 2023 vid en prisceremoni i Stadshuset. S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället. Priset delades ut av social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne  i fyra kategorier: Fysisk tillgänglighet Tillgänglig information och kommunikation Arbetsgivaregenskaper Delaktighet Vinnarna Läs mer.

2023-04-03T21:49:31+02:002023-02-01|

Rapport om insatser inom socialpsykiatrin

Under hösten har vi tillsammans med Ramböll tagit fram rapporten "Insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad". Kartläggningen visar att det behövs mer kunskap för att förstå om socialpsykiatrins insatser möter det behov av insatser som finns inom Stockholms stad. Vidare har pandemin påverkat tillgängligheten till stöd för vissa inom socialpsykiatrins målgrupp och det finns anledning Läs mer.

2023-05-30T04:08:11+02:002022-12-07|

Beslut om ny instruktion och ny organisation för funktionshindersrådeen

Den 28 november 2022 tog kommunfullmäktige beslut om ny instruktion och ny organisation för stadens råd för funktionshindersfrågor. Förändringarna gäller från 1 januari 2023. En vägledning är under framtagande och informationstillfällen kommer att genomföras både för nämnder/bolag och för rörelsen. Fullmäktigemötet 28 november 2022 (se sista punkten på dagordningen)

2023-02-22T02:57:04+01:002022-12-01|

Nu startar vårt arvsfondsprojekt ”Våra röster ska höras!”

Den 1 december startar vi, i samarbete med Begripsam och Handikapphistoriska föreningen, antologiprojektet "Våra röster ska höras" med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår under tre år och ska synliggöra personer med funktionsnedsättning genom att samla in och publicera berättelser på olika teman. Temat för den första insamlingen är "Att leva i Stockholms stad med Läs mer.

2023-02-22T03:01:31+01:002022-11-28|

Debatt: Vi behöver bli många fler i funktionshindersrörelsen

Funktionshindersrörelsen är inte så representativ som den skulle behöva vara för att göra samhället inkluderande och jämlikt. Snarare än fler poliser på gatorna behövs fler engagerade medborgare för en tryggare stad, skriver vår ordförande Anna Quarnström. Debattinsändaren i webbtidningen Nyhetsbyrån Järva

2023-02-22T04:00:41+01:002022-10-26|

Debatt: Om elen stängs av!

Dolores Back använder rullstol och har elstyrda dörrar till sin lägenhet. Hon oroar sig för vad som händer ifall elen kopplas bort i vinter när elförbrukningen når sin topp. "Om man fastnar och måste gå på toaletten, vad gör man då", frågar sig Dolores Back. Erik Ek är strategisk driftchef på Svenska Kraftnät och menar Läs mer.

2023-02-22T03:16:21+01:002022-10-24|

Valdebatt med tema funktionshinder

Funktionsrätt Stockholms stad bjuder in de politiska partierna i Stockholms stadshus till en valdebatt om dagens och framtidens funktionshinderspolitik. Vi kommer att ta avstamp i dagens Stockholm och hur politiken framgent ska lyckas motverka de hinder som finns för att skapa en stad för alla. När: 6 september 2022 klockan 18-20 Dörrarna öppnas 17.15. Begränsat Läs mer.

2023-02-22T03:21:59+01:002022-09-01|

Debatt: Är bilar viktigare än mänskliga rättigheter?

Stockholm måste ta fram statistik på om människor får det stöd de behöver och har rätt till, skriver vår ordförande Anna Quarnström och intressepolitiska ombudsman i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. Debattartikeln i Dagens Samhälle

2023-02-22T03:24:47+01:002022-05-31|
Till toppen