Den 19 februari fattade kommunfullmäktige beslut om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029.

Programmet finns på stadens webb Så arbetar staden med mänskliga rättigheter – Stockholms stad (start.stockholm) och kommer framöver finnas i tryckt version, lättläst pdf (är under framtagande och publiceras senare på stadens webb), lättläst tryckt version samt punktskrift.

 De fysiska formaten av programmet är under framtagande. Tillämpningsanvisningar som utgör ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter och indikationer kommer tas fram.