Våra medlemsföreningar från årsmötet 19 april 2023:

Afasiföreningen Eken Stockholms stad
c/o Afasicenter, Box 45444, 104 30 Stockholm
Besöksadress: Sabbatsbergsvägen 6
Telefon 08-720 44 80
afasi@afasicenter.se

Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
Telefonvägen 30, 11 tr, 126 26 Hägersten
hej@allergiforeningstockholm.se

Attention Stockholms stad
c/o Kontor 122, Folkungagatan 122 4 tr, 116 30 Stockholm
Telefon 08-410 885 60
info@attention-stockholm.se

Autism- och Aspergerföreningen Stockholms län
Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm
Telefon 08-612 71 72
info@autismstockholm.org

Celiakiföreningen i Stockholms län
c/o Celiakiförbundet, Magnus Ladugårdsgatan 1, 118 65 Stockholm
Telefon 0722-20 55 58
stockholm@celiaki.se

Dyslexiförbundet Stockholms lokalförening
Spånga Torgväg 4, 163 51 Spånga
stockholm@dyslexi.org

Elöverkänsligas förening i Stockholms län (FEB)
Gillbergavägen 108, 763 91 Hallstavik
Telefon 0175-204 53
information@febstockholm.se

Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
S:t Göransgatan 84, 3tr, 112 38 Stockholm
Telefon 08-650 81 50
info@epistockholm.se

Equal
Grindsgatan 37, 118 57 Stockholm
Telefon 070-797 20 29
info@equalsthlm.se

FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland
Gotlandsgatan 46, 116 65 Stockholm
Telefon 0727-42 45 01
dba@fsdb.org

FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Brännkyrkagatan 91, 118 23 Stockholm
Telefon 08-600 16 74, mobil 0737-10 77 79
kansli@fubstockholm.se

Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer (FHDBF)
Elsa Brändströms gata 60 A, 129 52  Hägersten
Telefon 0735-071 321
info@fhdbf.se

Föreningen HjärtLung Stockholm
Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm
Telefon 08-88 71 00
info@stockholm.hjart-lung.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län
Nybohovsgränd 16, 117 63 Stockholm
Telefon 08-447 45 31
stockholm@hjarnkraft.se

Huvudvärksföreningen Stockholm
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38  Stockholm
Telefon 0704-83 60 07
stockholm@huvudvarksforbundet.se

Hörselskadades förening i Stockholm (HRF)
Malmgårdsvägen 63 A, 116 38 Stockholm
Telefon 08-462 24 30
kansli@hrfstockholm.se

IFS, Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, Stockholmsdistriktet
S:t Eriksgatan 33, 112 39 Stockholm
Telefon 08-650 22 95
info@ifsstockholmsdistriktet.se

ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet, Stockholms länsförening
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Telefon 08-651 53 30
stockholm@ilco.nu

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Telefon 08-653 81 10
kansliet@magotarmsthlm.se

Neuro Stockholm
Fatbursgatan 19, 118 28 Stockholm
Telefon 08-720 29 40
stockholm@neuro.se

OCD-föreningen i Stockholm
Erstagatan 1 C, 7 tr, 116 28 Stockholm
Telefon 08-669 30 39
info@ocdstockholm.se

Psoriasisföreningen i Stockholms län
Blekingegatan 5, 118 56 Stockholm
Telefon 08-557 655 50
info@pso.a.se

RBU, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Telefon 08-650 58 12
kontakt@stockholm.rbu.se

Reumatikerföreningen Stockholm
Malmgårdsvägen 63 A, 116 38 Stockholm
Telefon 08-462 99 25
stockholm@reumatiker.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Stockholms läns distrikt
Bellmansgatan 30, 118 47 Stockholm
Telefon 08-644 62 20
info@rsmhstockholm.se

Stockholms Dövas Förening (SDF)
Vasagatan 28, 111 20 Stockholm
Taltelefon 073-507 47 74
Bildtelefon sdf@ectalk.se
info@stockholmsdf.se

Stockholms Stamningsförening (SSF)
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
info@stammardu.se

Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP (RTP-StS)
Kavallerivägen 24, 174 58 Sundbyberg
Telefon 08-545 62 270
cecilia.paulsson@rtps.se

Strokeföreningen i Stockholms län
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
Telefon 08-549 019 00
kansliet@strokesthlmlan.se

Unga Hörselskadade i Stockholms stad (HiSUS)
Malmgårdsvägen 63 A, 116 38 Stockholm
Telefon 079-318 10 77
hisuskansli@uh.se

Unga med Synnedsättning Stockholm (USS)
Sandsborgsvägen 44 A, 122 33 Enskede
Telefon 076-539 92 68
stockholm@ungsyn.se

Ångestföreningen i Stockholm (ÅSS)
S:t Göransgatan 78, 112 38 Stockholm
Telefon 076-780 16 50 (telefonsvarare)
info@angest-stockholm.se