Vår styrelse

Ordförande

Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm

Vice ordförande

Kerstin Krebs, Hörselskadades förening i Stockholm

Jesper Strömgren, Neuro Stockholm

Övriga ledamöter

Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Rickard Friberg, RBU Stockholm

Leonore Nyström, Huvudvärksföreningen Stockholm

Malin Tjernell Prioset, FUB Stockholm