Vår styrelse från årsmötet, och det konstituerande mötet, 19 april 2023:

Ordförande

Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm

Vice ordförande

Jesper Strömgren, Neuro Stockholm

Malin Tjernell Prioset, FUB Stockholm

Övriga ledamöter

Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP

Rickard Friberg, RBU Stockholm

Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm

Kerstin Krebs, Hörselskadades förening i Stockholm

Leonore Nyström, Huvudvärksföreningen Stockholm