Kansli

Verksamhetsansvarig
Wanda Scherdin
E-post: wanda.scherdin@funktionsrattstockholm.se

Intressepolitisk ombudsman
Nyrekrytering avslutad, uppdateras inom kort

Ekonomiansvarig (konsult under hösten)
Ewa Ström
E-post: ewa.strom@funktionsrattstockholm.se

E-post kansliet: kansli@funktionsrattstockholm.se

Telefon: 08-30 05 35

Adress:
c/o 7A Business Center
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm