Kansli

E-post: kansli@funktionsrattstockholm.se

Telefon: 08-30 05 35

Verksamhetsansvarig
Wanda Scherdin
E-post: wanda.scherdin@funktionsrattstockholm.se

Intressepolitisk ombudsman
Kukkamariia Valtola Sjöberg
E-post: kukkamariia.valtola.sjoberg@funktionsrattstockholm.se
Direkttel: 073-808 57 79 (från mitten av januari)

Adress:
c/o 7A Business Center
Norrtullsgatan 6, 5 tr
113 29 Stockholm