Personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla. Den ställer höga krav på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.

Funktionsrätt Stockholms stad – namnändrat från HSO hösten 2019 – ska skydda personuppgifter enligt lag. För oss gäller det uppgifter om dem som har förtroendeuppdrag inom organisationen eller som opolitiska ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor.

Personuppgifterna är endast tillgängliga för Funktionsrätt Stockholms stad och betrodda samarbetspartners (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi har skrivit avtal med samt – avseende rådsledamöterna – för Stockholms stad i samband med nomineringar etc.

Alla berörda har fått ett särskilt utskick med information om hur vi hanterar personuppgifter och våra riktlinjer

På Datainspektionens webb finns utförlig information om dataskyddsförordningen

Vi använder medvetet inga verktyg som Google Analytics och sparar därför inga kakor/cookies.