Våra röster ska höras

Tillsammans med Begripsam och Handikapphistoriska föreningen driver Funktionsrätt Stockholms stad projektet ”Våra röster ska höras”. Projektet pågår under 2023-2025 och finansieras av Allmänna arvsfonden.

Projektets syfte är att synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor. I projektet utvecklar vi en metod och ett digitalt verktyg för att enkelt samla in erfarenheter från olika livssituationer och områden. Berättelser samlas in tematiskt, bearbetas och publiceras på en hemsida. Vissa berättelser väljs ut och blir tillsammans till en bok.

Vi kommer använda berättelserna för att påverka politiker, tjänstemän och allmänheten. Vi hoppas också att något museum ska bevara de röster vi samlar in.

Vi vill både förändra framtiden och se till att fler röster hörs när vi skriver historia.

Har du en funktionsnedsättning och bodde i Stockholm under covid-19-pandemin?

Välkommen att dela din berättelse!

Vi tar även emot berättelser från anhöriga. Du kan vara anonym. 

Skapa din berättelse på det sätt som passar dig bäst.

Skriv din berättelse och skicka in en text

Fyll i en enkät projektets hemsida.

Spela in en video.

Spela in ljudet när du pratar.

Skicka in teckningar eller foton.

Vi intervjuar dig.

Det är dina erfarenheter som är viktiga. Det är din berättelse.
Men om du vill kan vår redaktör hjälpa dig med struktur och språk, så att din berättelse blir ännu tydligare.

Vi publicerar sedan din berättelse på vår hemsida.
Vi väljer också ut cirka tjugo berättelser som tillsammans blir en bok.

Var med och berätta!

Kontakta vår projektledare Marian Bergroth:

e-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se

mobil: 073-089 94 46

Sprid gärna den här informationen till alla som kan vara intresserade!

Projektet Våra röster ska höras egen hemsida

Följ oss på Facebook 


Länkar till våra samarbetspartners: 

Begripsam

Handikapphistoriska föreningen

Projektet ”Våra röster ska höras” finansieras av Allmänna arvsfonden.

Logotype för Allmänna Arvsfonden