Tillsammans med Begripsam och Handikapphistoriska föreningen driver Funktionsrätt Stockholms stad projektet ”Våra röster ska höras”. Projektet pågår under 2023-2025 och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet har en egen hemsida.

Projektets syfte är att synliggöra personer med funktionsnedsättning och deras livsvillkor och stärka de demokratiska rättigheterna. I projektet utvecklar vi en metod och ett digitalt verktyg så att det ska bli lättare att dela med sig av sina erfarenheter och påverka samhället.

Vi vill både förändra framtiden och se till att fler röster hörs när vi skriver historia.

Under 2023 samlar vi in erfarenheter av covid-19-pandemin.

Vi kommer anonymt använda din berättelse till att skriva en rapport och sätta citat på vår hemsida.

Vi tar även emot berättelser från anhöriga.

Har du en funktionsnedsättning och bodde i Stockholm under covid-19-pandemin?

Välkommen att dela din berättelse!

Skapa din berättelse på det sätt som passar dig bäst.

Skriv din berättelse och skicka in en text

Fyll i en enkät projektets hemsida.

Spela in en video.

Spela in ljudet när du pratar.

Vi intervjuar dig.

Var med och berätta!

Kontakta vår projektledare Marian Bergroth:

e-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se

mobil: 073-089 94 46

Sprid gärna den här informationen till alla som kan vara intresserade!

Projektet Våra röster ska höras egen hemsida

Följ oss på Facebook 


Länkar till våra samarbetspartners: 

Begripsam

Handikapphistoriska föreningen

Projektet ”Våra röster ska höras” finansieras av Allmänna arvsfonden.

Logotype för Allmänna Arvsfonden