Den här undersökningen genomförs av Funktionsrätt Stockholms stad i samarbete med våra 32 medlemsorganisationer. Vi vänder oss till dig som är förälder, är bosatt i Stockholms kommun och har ett barn med funktionsnedsättning som går i skolan.

Vår undersökning har som mål att belysa för beslutsfattare i staden sådant som vanligtvis inte kommer fram i de undersökningar staden själv genomför.

Undersökningen har tagits fram av en grupp föräldrar som själva har barn med funktionsnedsättningar. Det har skett i samarbete med Funktionsrätt Stockholms stad och forskare från Begripsam.

Vi är medvetna om att det här är en enkät med många frågor. Det beror på att det är så mycket vi vill ska kunna komma fram. Om du inte orkar svara på alla frågor så svara på de du tycker är viktigast.

Sista dag att svara på enkäten är den 30 september. 

Du kommer både att kunna markera olika svarsalternativ och svara genom att skriva in svar med dina egna ord.

Det kan vara bra att titta igenom enkäten innan du börjar svara. Du kan ladda ner enkäten som ett Word dokument för att gå igenom. Eller bara klicka dig igenom enkäten online.

Om du har fler barn och situationen skiljer sig ber vi dig göra ett svar för respektive barn. Använd då samma länk igen när du har skickat in ditt första svar.

Tipsa gärna andra föräldrar om enkäten!

Du kan svara på enkäten på följande sätt:

  • Direkt online
  • Ladda ner som ett dokument och skicka in till oss på adressen Funktionsrätt Stockholms stad
    S:t Göransgatan 84, 3 tr. 112 38 Stockholm
  • Be om att bli intervjuad via telefon, kontakta oss
  • Få hjälp av en teckenspråkstolk, kontakta oss

Hur använder vi resultatet?

Vi kommer att använda resultatet för att ta fram rapporter som beskriver läget, arbeta fram förslag på hur situationen kan förändras, skriva debattartiklar och bidra med en statistik som idag inte finns.

Sammantaget ska den här undersökningen bidra till att tydliggöra hur situationen ser ut i skolan för barn med funktionsnedsättning och hur situationen kan förbättras.

Du som medverkar är anonym, vi sparar inga uppgifter som kan spåra vem du är. Genom att svara på enkäten ger du ditt medgivande till att delta i undersökningen.

Om du har frågor eller synpunkter på undersökningen så kan du kontakta:

kansli@funktionsrattstockholm.se

Sandra Lindquist, 073-808 57 79

Wanda Scherdin, 08-30 05 35