Idag skriver vår ordförande Anna Quarnström hos Nyhetsbyrån Järva om fysisk tillgänglighet i staden.

”De nuvarande byggherrarna saknar vision för 20 procent av stadens invånare. Det märks på de begränsade möjligheter som personer med en funktionsnedsättning har på våra gator. Men det krävdes en trappa i Rinkeby för att det skulle bli uppenbart att staden inte längre hyser några höga förhoppningar om att staden ska vara till för alla.”

Hela artikeln hittar du här: https://www.nyhetsbyranjarva.se/trappan-i-rinkeby-visar-att-stockholm-inte-ar-for-alla/