Idag fick vi veta att majoriteten i Stadshuset drar tillbaka förslaget till nytt ersättningssystem inom LSS när det gäller särskilt boende respektive daglig verksamhet. Förslaget har mött en del kritik och kommer nu att ses över återigen.

Vår utgångspunkt är att kvalitén i insatserna ska möta brukarnas behov, oavsett utförare, och vi välkomnar en sådan inriktning!