Under gårdagens årsmöte 2024 valdes en nygammal ordförande att leda föreningen under nästkommande år.

Vi hälsar Lena Huss, Ångestföreningen i Stockholm, varmt välkommen tillbaka till ordförandesätet och vill samtidigt tacka Anna Quarnström, HRF Stockholm, för sina förtjänstfulla år som ordförande!

Bild på Anna Quarnström, Jan Jönsson och Lena Huss

Även valberedningens förslag till styrelseledamöter för två år valdes.

  1. Rickard Friberg, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU i Stockholms län
  2. Leonore Nyström, Huvudvärksföreningen Stockholm
  3. Jesper Strömgren, Neuro Stockholm och
  4. Malin Tjernell Prioset, FUB Stockholm – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Jan Delvert, Stockholms lokalförening av Personskadeförbundet RTP, samt Kerstin Krebs, Hörselskadades förening i Stockholm, är valda till årsmötet 2025.

Som mötesordförande satt oppositionsborgarråd Jan Jönsson från Liberalerna. Vi tackar Jan för en gott arbete!