SvD skriver om Vilmer Bäckman som är blind men som inte får färdtjänst. ”Inga väsentliga svårigheter”, motiverar Region Stockholm sitt beslut som får stöd i domstol. Men Synskadades Riksförbud vill ta rättslig strid för fallet som ses som principellt viktigt.

Hela artikeln hittar du här: https://www.svd.se/klassas-som-blind-av-lakare–nekas-fardtjanst