Om oss under coronapandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som kan arbetar hemifrån.

Kansliet nås bäst på e-post kansli@funktionsrattstockholm.se

Information från medlemsorganisationer m.fl.

Frågor och svar från Astma- och Allergiförbundet: https://astmaoallergiforbundet.se/nyheter/fragor-och-svar-om-nya-coronaviruset/

Rapport från Attention om hur covid-19 påverkar situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga: https://attention.se/wp-content/uploads/2020/05/rapport_coronakrisen_pdf.pdf

Råd till personer med dövblindhet och anhöriga samt till vårdpersonal från FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda: http://www.fsdb.org/nyheter.html?news=47751

Information till sjukvårdspersonal från Riksförbundet FUB: https://www.fub.se/nyheter/information-till-sjukvardspersonal/

Lättläst information från FUB Stockholm: http://www.fubstockholm.se/component/content/article/94-nyheter/180-lattlast?Itemid=437

Hjärnkolls seniorambassadörer sluter upp för äldres psykiska hälsa: https://hjarnkoll.se/gruppsamtal

Information från Riksförbundet HjärtLung: https://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/information-kring-det-nya-coronaviruset/

Information från HRF, Hörselskadades Riksförbund: https://hrf.se/nagra-horselsmarta-tips-i-coronans-tid/

Information om sms till 112 SOS Alarm från HRF Stockholm: https://hrf.se/stockholm/sa-har-gor-du-for-att-kunna-smsa-till-sos-alarm/

Information från Huvudvärksföreningen Stockholm: https://migrania.se/information-om-cornaviruset/

Information  från Mag- och tarmförbundet: https://magotarm.se/blog/2020/03/coronacovid-19-rad-till-personer-med-inflammatoriska-tarmsjukdomar-ibd-fran-ioibd/

Information från Neuro Stockholms länsförbund: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/stockholms-laen/nyheter-och-aktiviteter/coronaviruset-nya-raad-och-fakta-om-smittan/

Information från Psoriasisföreningen Stockholms län: https://www.psoriasisforeningen.se/patientinformation-avseende-coronavirus/

Information från RBU Stockholm: https://stockholm.rbu.se/2020/03/13/information-angaende-corona/

Information från Stockholms Dövas Förening: http://www.stockholmsdf.se/2020/03/hjalpa-till-i-denna-situation/

Information från Stockholms stad

Skärpta allmänna råd i Stockholm

Beslut från krisledningsnämnden angående successiv öppning av daglig verksamhet samt användning av beviljade ledsagningstimmar

På lättläst svenska: https://start.stockholm/aktuellt/stockholms-stads-arbete-med-coronakrisen/#lattlast

Orolig för corona och jobbigt hemma: Kommunikation COVID19 grundskolan

Du som studerar på distans: Kommunikation COVID19 gymnasiet

Tips till frivilligorganisationer som kan hjälpa: Tips på länkar COVID19

Information från Region Stockholm

Beslut angående vaccinationskedja: https://vardgivarguiden.se/globalassets/utveckling/corona/vaccination/beslut-om-vaccinationskedja.pdf?fbclid=IwAR2ozzF3l2n-kxoLCxXYUlr1jio8lwq_9cwyhtWUO0u4rkh-fTbBwkHt4wA

Information från regeringen

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Lättläst om Covid-19 lagen (Pandemilagen)

Lättläst om coronaviruset

Information från myndigheter

Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19

Myndigheten för digital förvaltnings tips för tillgängliga digitala möten

Myndigheten för delaktighet informerar om covid-19

Debatt- och nyhetsartiklar 

Smittskyddspenning krävs för riskgrupper

Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Krisen sätter ljus på ojämlikheter

Corona slår extra hårt mot barn med NPF

Övrigt

ABF:s stödpaket till folkbildning i coronatider

Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd från Svensk Skrivtolkning för att hålla möten på distans

I dessa coronatider håller många av oss möten på distans. För att underlätta för detta har Svensk Skrivtolkning AB tagit fram tre videofilmer med instruktioner för hur du kan hålla möten/delta i möten via Zoom.

Instruktionerna som finns i filmerna berör:

  1. Fysisk och digital utrustning som behövs för att kunna delta.
  2. En orientering bland programmets grundläggande funktioner.
  3. En praktisk guide till hur man håller möten med hjälp av Zoom.
Här hittar du filmerna: