Om oss under coronapandemin

Sedan restriktionerna upphörde arbetar vi en del dagar på kansliet och del dagar hemifrån.

Senaste uppdateringarna

Skrivelse till utvärderingssekretariatet covid-19, Stockholms stad

Svar på skrivelsen

Sweco har på uppdrag av Stockholms stad utvärderat följder av covid-19-pandemin på särskilt utsatta grupper. Ladda ner rapporten här

Information från medlemsorganisationer m.fl.

Frågor och svar från Astma- och Allergiförbundet

Rapport från Attention om hur covid-19 påverkar situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga

Råd till personer med dövblindhet och anhöriga samt till vårdpersonal från Förbundet Sveriges Dövblinda

Information till sjukvårdspersonal från Riksförbundet FUB

Lättläst information från FUB Stockholm

Hjärnkoll Stockholms ambassadörer om vad de lärt sig om coronapandemin

Information från Riksförbundet HjärtLung

Information från HRF Stockholms län om hur pandemin påverkar hörselskadade

Information om sms till 112 SOS Alarm från HRF Stockholm

Information från Psoriasisföreningen Stockholms län

Information från RBU Stockholm

Information från Stockholms stad

Stockholms stads arbete med coronapandemin

På lättläst svenska – stadens arbete med coronapandemin

Beslut från krisledningsnämnden angående successiv öppning av daglig verksamhet samt användning av beviljade ledsagningstimmar

Information från Region Stockholm

Om läget just nu och vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Samlad information om Region Stockholms arbete med covid-19

Anpassad information om coronaviruset

Information från myndigheter

Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19

Myndigheten för digital förvaltnings tips för tillgängliga digitala möten

Myndigheten för delaktighet – tillgänglig information om covid-19 och coronaviruset

Information från regeringen

Lättläst om Covid-19-lagen (Pandemilagen)

Lättläst om coronaviruset

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Debatt- och nyhetsartiklar 

Smittskyddspenning krävs för riskgrupper

Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Krisen sätter ljus på ojämlikheter

Corona slår extra hårt mot barn med NPF

Övrigt

ABF:s stödpaket – Folkbildning i coronatider

Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism

Stöd från Svensk Skrivtolkning för att hålla möten på distans

I dessa coronatider håller många av oss möten på distans. För att underlätta för detta har Svensk Skrivtolkning AB tagit fram tre videofilmer med instruktioner för hur du kan hålla möten/delta i möten via Zoom.

Instruktionerna som finns i filmerna berör:

  1. Fysisk och digital utrustning som behövs för att kunna delta.
  2. En orientering bland programmets grundläggande funktioner.
  3. En praktisk guide till hur man håller möten med hjälp av Zoom.
Här hittar du filmerna: