Om oss under coronapandemin

Vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som kan arbetar hemifrån.

Kansliet nås på e-post kansli@funktionsrattstockholm.se och telefon 08-30 05 35

(Semesterstängt 17 juni-9 augusti)

Wanda Scherdin (verksamhetsansvarig), wanda.scherdin@funktionsrattstockholm.se

Kukkamariia Valtola Sjöberg (intressepolitisk ombudsman), kukkamariia.valtola.sjoberg@funktionsrattstockholm.se, direkttelefon 073-808 57 79

Information från medlemsorganisationer m.fl.

Frågor och svar från Astma- och Allergiförbundet: https://astmaoallergiforbundet.se/nyheter/fragor-och-svar-om-nya-coronaviruset/

Rapport från Attention om hur covid-19 påverkar situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga: https://attention.se/wp-content/uploads/2020/05/rapport_coronakrisen_pdf.pdf

Råd till personer med dövblindhet och anhöriga samt till vårdpersonal från FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda: http://www.fsdb.org/nyheter.html?news=47751

Information till sjukvårdspersonal från Riksförbundet FUB: https://www.fub.se/nyheter/information-till-sjukvardspersonal/

Lättläst information från FUB Stockholm: http://www.fubstockholm.se/component/content/article/94-nyheter/180-lattlast?Itemid=437

Hjärnkolls seniorambassadörer sluter upp för äldres psykiska hälsa: https://hjarnkoll.se/gruppsamtal

Information från Riksförbundet HjärtLung: https://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/information-kring-det-nya-coronaviruset/

Information från HRF, Hörselskadades Riksförbund: https://hrf.se/nagra-horselsmarta-tips-i-coronans-tid/

Information om sms till 112 SOS Alarm från HRF Stockholm: https://hrf.se/stockholm/sa-har-gor-du-for-att-kunna-smsa-till-sos-alarm/

Information från Huvudvärksföreningen Stockholm: https://migrania.se/information-om-cornaviruset/

Information  från Mag- och tarmförbundet: https://magotarm.se/blog/2020/03/coronacovid-19-rad-till-personer-med-inflammatoriska-tarmsjukdomar-ibd-fran-ioibd/

Information från Neuro Stockholms länsförbund: https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/stockholms-laen/nyheter-och-aktiviteter/coronaviruset-nya-raad-och-fakta-om-smittan/

Information från Psoriasisföreningen Stockholms län: https://www.psoriasisforeningen.se/patientinformation-avseende-coronavirus/

Information från RBU Stockholm: https://stockholm.rbu.se/2020/03/13/information-angaende-corona/

Information från Stockholms Dövas Förening: http://www.stockholmsdf.se/2020/03/hjalpa-till-i-denna-situation/

Information från Stockholms stad

Beslut från krisledningsnämnden angående successiv öppning av daglig verksamhet samt användning av beviljade ledsagningstimmar

På lättläst svenska: https://start.stockholm/aktuellt/stockholms-stads-arbete-med-coronakrisen/#lattlast

Orolig för corona och jobbigt hemma: Kommunikation COVID19 grundskolan

Du som studerar på distans: Kommunikation COVID19 gymnasiet

Tips till frivilligorganisationer som kan hjälpa: Tips på länkar COVID19

Information från regeringen

Villkor för statsbidrag för habiliteringsersättning ska förtydligas

Lättläst information om corona

Information från myndigheter

Folkhälsomyndighetens samlade information om covid-19

Myndigheten för digital förvaltnings tips för tillgängliga digitala möten

Myndigheten för delaktighet informerar om covid-19

Debatt- och nyhetsartiklar 

Smittskyddspenning krävs för riskgrupper

Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till

Krisen sätter ljus på ojämlikheter

Övrigt

ABF:s stödpaket till folkbildning i coronatider

Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism