Funktionsrätt Stockholms stad kräver att Stockholms stad omgående upphör med tvångsflyttningar av boende med funktionsnedsättningar. 

Funktionsrätt Stockholms stad har tagit del av SVT:s granskning av fallet Eric. Efter reportaget har Funktionsrätt Stockholms stad själva granskat omständigheterna och funnit fler exempel på hot om, eller redan verkställda, tvångsflyttningar. 

Funktionsrätt Stockholms stad har länge verkat för att staden ska skapa förutsättningar för att fler LSS och SOL-beslut kan verkställas inom staden.  Det har länge varit ett stort problem att det byggs för få boendeplatser för personer som behöver stöd enligt SoL eller LSS. 

Det vi nu ser i fråga om Eric och andra i Järna gäller personer som för länge sedan som rotat sig där och har rätt att bo kvar där. Vi tar bestämt avstånd från stadsdelarnas ageranden i dessa fall. Funktionsrätt Stockholms stad kräver att samtliga initierade beslut om tvångsflyttningar stoppas och en översyn genomförs. Hur kan stadsdelarna tillåtas fatta beslut om tvångsflyttningar som så uppenbart strider mot enskildas rätt till stöd. I den lag från vilket stöd utgår från framgår det att insatserna ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och insatserna varaktiga, samordnade och anpassade till mottagarens individuella behov.

Det måste ju stå uppenbart för alla att det inte är av omsorg för den enskilde som människor med allvarliga funktionsnedsättningar rycks upp från sina hem. Det är inte heller fråga om att de boende flyttas hem till Stockholm, utan skälet är att hitta billigare bostäder, säger styrelseledamot Jan Delvert med viss insikt i ärendena. -Vad detta kan komma att kosta den boende psykiskt synes vara av underordnat betydelse.

Att det enligt stadshuset ska ske förflyttningar ”i enlighet med den enskildes önskemål” är en god ambition men det är tydligt att stadsdelarna som fattar och verkställer besluten inte hörsammar den utan är angelägna om att spara. Funktionsrätt Stockholms stad ser detta som symptomatiskt för flertalet problem inom staden. Inte bara vad gäller boendeplanering och LSS-insatser, utan även i fråga om annat stöd som avser personer med funktionsnedsättningar. 

Funktionsrätt Stockholms stad efterfrågar en översyn kring situationen för de personer som är boende på individuella avtal varav flertalet av dem placerade i Järna. Funktionsrätt Stockholms stad kräver även att samtliga initierade beslut om tvångsflyttningar omedelbart stoppas tills vidare. 

Ladda ner Pressmeddelande

SVT Rapporterar: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/eric-floyd-tvingades-lamna-sitt-hem-efter-27-ar-organisationen-fler-ar-drabbade

Funktionsrätt Stockholms stad är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom Stockholm stad. Vi verkar främst för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet
genom att bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor. 


För mer information, besök se: https://funktionsrattstockholm.se/

Kontakt: Ordförande, Anna Quarnström 070-351 40 42.