Avsägelse

Om en fh-rådsledamot under mandatperioden vill avsäga sig sitt uppdrag ska denne

  • meddela sekreteraren i rådet
  • meddela sin organisation
  • samt Funktionsrätt Stockholms stad som samordnar nomineringarna.

Aktuella vakanser

I följande råd finns det för närvarande (10  jan) en eller flera vakanser:

  • Bostadsbolagen
  • Järva (fram till 1 juli Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta)
  • Södermalm

Välkomna med era nomineringar till kansli@funktionsrattstockholm.se.

För att nomineringskommittén ska kunna ta ställning till förslagen önskas en kortfattad relevant presentation av den person som föreningen nominerar. Vi behöver också dennes kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post).

Den som nomineras ska vara beredd att delta på de utbildningar som ordnas.

Broschyr med information om hur råden arbetar