Avsägelse och vakanser

Avsägelse

Om en fh-rådsledamot under mandatperioden vill avsäga sig sitt uppdrag ska denne

 • meddela sekreteraren i rådet
 • meddela sin organisation
 • samt Funktionsrätt Stockholms stad som samordnar nomineringarna.

I följande fh-råd finns det för närvarande (juni -22) en eller flera vakanser: uppdatering görs då pågående nomineringsprocess för mandatperioden 2023-2026 är klar

 • arbetsmarknadsnämnden
 • Enskede-Årsta-Vantör
 • Hässelby-Vällingby
 • kulturnämnden
 • kyrkogårdsnämnden
 • Norrmalm
 • Rinkeby-Kista
 • Skarpnäck (vilande)
 • Spånga-Tensta
 • Stockholm Business Region
 • Södermalm
 • utbildningsnämnden
 • värme, vatten, hamn o Stokab

Välkomna med era nomineringar till kansli@funktionsrattstockholm.se.

För att vi ska kunna ta ställning till förslagen önskas en kortfattad relevant presentation av den person som föreningen nominerar. Vi behöver också dennes kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personnummer.

Den som nomineras ska vara beredd att delta på de utbildningar som ordnas.

Broschyr med information om hur råden arbetar (PDF, 2 MB)