Avsägelse och vakanser

Avsägelse

Om en fh-rådsledamot under mandatperioden vill avsäga sig sitt uppdrag ska denne

 • meddela sekreteraren i rådet
 • meddela sin organisation
 • samt Funktionsrätt Stockholms stad som samordnar nomineringarna.

I följande fh-råd finns det för närvarande (28 juni) en eller flera vakanser:

 • arbetsmarknadsnämnden
 • Enskede-Årsta-Vantör
 • Hässelby-Vällingby
 • kulturnämnden
 • kyrkogårdsnämnden
 • Norrmalm
 • Rinkeby-Kista
 • Skarpnäck (vilande)
 • Spånga-Tensta
 • Stockholm Business Region
 • Södermalm
 • utbildningsnämnden
 • värme, vatten, hamn o Stokab

Välkomna med era nomineringar till kansli@funktionsrattstockholm.se.

För att vi ska kunna ta ställning till förslagen önskas en kortfattad relevant presentation av den person som föreningen nominerar. Vi behöver också dennes kontaktuppgifter (adress, telefon och e-post) samt personnummer.

Den som nomineras ska vara beredd att delta på de utbildningar som ordnas.

Broschyr med information om hur råden arbetar (PDF, 2 MB)

Ny mandatperiod
Inför den kommande mandatperioden ska nya och sittande ledamöter nomineras på nytt. Med anledning av översynen av funktionshindersråden vet vi dagsläget inte hur vi på bästa sätt planerar för nomineringsprocessen men information kommer att skickas ut i början av hösten om detta.