År 2011 tog Stockholms stad fram ett helt nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

På uppdrag av stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling utvärderades programmet under våren 2016 och stadsledningskontoret påbörjade sedan arbetet med revideringen av programmet inför nästa mandatperiod. Förutom interna arbets- och styrgrupper deltog en referensgrupp med representanter från DHR Stockholmsavdelningen, HSO (Funktionsrätt) Stockholms stad och SRF Stockholms stad. Förslaget sändes ut på remiss i november 2017 och antogs av kommunfullmäktige i maj 2018.

Mer om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 finns att läsa på stadens webb

Programmet i sin helhet (PDF, 5 MB)

Programmet i lättläst version (PDF, 1 MB)

Komplement till programmet – stöd i verksamhetsplaneringen