Goda exempel

Goda exempel2024-05-24T11:18:17+02:00

Sidan är under uppbyggnad

2024

Det gemensamma funktionshindersrådet för Norra Innerstaden-Kungsholmen fick gehör för krav på dietist i gruppbostäder

Nu har funktionshindersrådet Norra Innerstaden-Kungsholmen via inspel till verksamhetsplanen 2024 fått stöd för sitt krav att öka insatserna för bättre hälsa i stadsdelarnas gruppbostäder. Konkret föreslog rådet att en dietist skulle knytas till gruppbostäderna för att råda och  utbilda personal och boende hur man med rätt kost och motion uppnår bättre hälsa.

Rådets föredragning för förvaltningarnas tjänstepersoner tog fasta på att området hälsa är prioriterat i Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar 2024-2029. Rådet bedömde att insatsen dietist skulle göra stor skillnad för de boende. Rådets engagemang bidrog till att förvaltningarna i sina verksamhetsplaner för 2024 planerar för inrättande av dietiststöd.

2023

Digital fixartjänst för personer med funktionsnedsättning – oavsett ålder

I flera stadsdelar har inrättats så kallad digital fixartjänst. Den riktar sig till pensionärer som erbjuds personligt stöd att klara av till exempel uppkoppling mot wifi, hur man letar efter uppgifter på nätet eller hur man ringer till barnen med videosamtal. Tjänsten kan nog se lite olika ut i olika stadsdelar.

På Östermalm har man – efter förslag från funktionshindersrådet – utökat tjänsten att även gälla för alla personer med funktionsnedsättning, utan åldersbegränsning. Inte heller behövs intyg om funktionsnedsättning. Vi tycker det är en bra utökning av den digitala fixartjänsten, som mycket väl kan tas med i arbetet med verksamhetsplanen i övriga stadsdelar.

 

 

Till toppen