Studieförbundet ABF har gått ut med att ”I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att inte ställa in, utan att ställa om. Nu har ABF lanserat ett stödpaket för folkbildning i coronatider för att stötta arbetet framåt då vi behöver hitta nya metoder för att mötas.”

Mer om stödpaketet kan du läsa här: https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/