Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad och förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, är 2020 års STIL-pristagare. STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Läs mer här: https://www.stil.se/sv/nyheter/arets-stil-pris-tilldelas-anna-quarnstrom-hennes-formaga-att-identifiera-det-svenska?fbclid=IwAR3voEIWGeAujTNZHenkq84XQ9ge86c0F5tsaxqpTRZD2lr_g07OkcwPM78