På DN debatt skriver Vanessa Stjernborg, forskare vid Malmö universitet och K2, Nationellt kunskapscentrum om kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

”I en nyligen genomförd studie har jag analyserat 389 kundklagomål som kommit in till SL under 2018 kring frågor om tillgänglighet. Många av klagomålen rör busstrafik och av dessa klagomål framkommer att passagerare med funktionsnedsättning upplever att vissa busschaufförer är stressade och att de inte använder de tekniska hjälpmedel som ska underlätta för resenärer med nedsatt rörelseförmåga. ”

Läs hela artikeln via länken: https://www.dn.se/debatt/arroganta-busschaufforer-problem-for-funktionshindrade/