Vi uppmärksammar Internationella kvinnodagen genom att skriva om alla de kvinnor som gör insatser som anhöriga.

”I dag på internationella kvinnodagen vill vi lyfta fram alla kvinnor som gör insatser som anhöriga. När skolan inte ger barnet en fullgod utbildning. När myndighetskontakter är krångliga. När äldreomsorgen har för lite resurser. Då bränner kvinnor ut sig i kampen för att få tillvaron att fungera, skriver Anna Quarnström och Kukkamariia Valtola Sjöberg.”

Du hittar hela artikeln via denna länk: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bristande-valfard-gor-att-kvinnor-branner-ut-sig-31770