Funktionsrätt Stockholms stads ordförande Anna Quarnström och intressepolitiska ombudsman Kukkamariia Valtola Sjöberg skriver idag på internationella dagen mot våld mot kvinnor i Dagens Samhälle.

”Den särskilda utsatthet som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning när det gäller våld i nära relationer är viktig att uppmärksamma och synliggöra.”

Hela artikeln hittar du här: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/forebygg-valdet-mot-kvinnor-med-funktionsnedsattning-34503