Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska representera patienten. Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem?

Funktionsrätt Sverige och våra 44 medlemsförbund som representerar 400 000 medlemmar, har sett en gradvis försvagning av viljan att aktivt involvera civilsamhället i politiska beslut och i utvecklingsarbete som berör våra medlemmar. Nu senast ser vi en oroande utveckling i regionerna där man hellre väljer att involvera utvalda individer i utvecklingen av vården, än civilsamhällets organisationer. Förutom det uppenbara, att man fråntar personer deras makt att påverka vården, så är det också ett brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige i Dagens Samhälle.

Debattartikeln i sin helhet (Funktionsrätt Sveriges webb)