Anna Quarnström och Kukkamariia Valtola Sjöberg skriver i tidningen Syre om skolgång för elever i behov av stöd: ”Hur är skolgången för elever i behov av stöd? Det är en fråga som Stockholms stads politiker och tjänstemän verkligen borde ställa sig med tanke på den utsatthet som många elever med funktionsnedsättning lever i. Skolan är en viktig plats för att ge elever den kunskap de behöver inför framtiden men tyvärr lyckas inte skolan alltid med sitt uppdrag. Bristerna handlar om avsaknad av anpassningar av undervisning och lokaler samt otillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar.”

Hela artikeln kan du läsa via länken: https://tidningensyre.se/2021/17-februari-2021/skolgang-for-elever-i-behov-av-stod/