Anna Quarnström och Kukkamariia Valtola Sjöberg från Funktionsrätt Stockholms stad skriver i tidningen Mitt i:

”En fråga som inställer sig när vi rör oss på Stockholms gator är om det är meningen att allmänheten ska ta sig fram på isgator med skridskor på fötterna eller med medar på sina rullstolar? Väderläget är som det är för oss som bor så här på norra delen av halvklotet, det kan bli oframkomligt under vintern på grund av stora mängder snö på kort tid. Det har vi förståelse för. Det som dock blir ett frågetecken är att kommunen inte lyckas över tid med att lösa framkomligheten på våra gator på ett jämlikt vis över staden.”

Hela artikeln kan du läsa här