”1,3 miljoner anhöriga i Sverige hjälper eller vårdar en närstående, enligt Anhörigas riksförbund. Som medmänniskor vill vi stötta och hjälpa nära och kära, men samtidigt finns det ett stort behov av insatser för personer med funktionsnedsättning från Stockholms stads sida. Samhället förlitar sig för mycket på att anhöriga ska slita ut sig och riskera sin ekonomi och hälsa i viljan att familjemedlemmar ska få den hjälp de behöver.”

Anna Quarnström, ordförande och Kukkamariia Valtola Sjöberg, intressepolitisk ombudsman för Funktionsrätt Stockholms stad skriver idag på nationella anhörigdagen i tidningen Syre.

Hela artikeln kan du läsa här: https://tidningensyre.se/2020/6-oktober-2020/stockholms-stad-maste-agera-for-att-stotta-anhoriga/