FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade förra året ett antal rekommendationer till Sverige. Bland annat att Kommittén rekommenderar att konventionsstaten ser över systemet med indikatorer för att säkerställa att det omfattar konventionens alla områden och utformar åtgärder för att förmå kommunerna att följa upp dess genomförande. Nu har vi lagt upp den svenska översättningen på vår hemsida och ni hittar dokumentet här.