Folkpartiet i Stockholms stad föreslår ett antal reformer för att stärka delaktigheten och självbestämmandet för personer med funktionsnedsättning. Bland annat vill de förtydliga regler för ledsagning och höja omkostnadsbeloppet. Folkpartiet menar att det är viktigt att nya bostäder för personer med funktionsnedsättning byggs med en hyresnivå som de boende förmår betala.  De menar också att hyra för gemensamhetslokaler bör inte utgå i nybyggda bostäder.

Ni hittar deras pressmeddelande här.