Funktionshindersombudsmannen skriver en rapporterar vartannat år.  I år utkom rapporten för 2019. I rapporten beskriver funktionshindersombudsmannen sin verksamhet och frågor som är viktiga för stadens nämnder och bolagsstyrelser att uppmärksamma i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren, tillgängligheten och delaktigheten för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning. För den som är engagerad i och intresserad av funktionsrättsfrågor är rapporten väl värd att läsa.

Du hittar rapporten här: https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/stadens-ombudsman/funktionshindersombudsmannen/funktionshindersombudsmannens-rapport-2019.pdf