För att ge fakta om coronaviruset har vi samlat några länkar. Du kan hitta information på lättläst svenska, teckenspråkstolkade nyheter och bildstöd om corona.

Lättläst svenska på Stockholms stads hemsida: https://start.stockholm/aktuellt/information-med-anledning-av-coronaviruset/#lattlast

På lättläst svenska. Det går också att lyssna på nyheten: https://8sidor.se/sverige/2020/03/okad-risk-for-corona

Lättläst svenska: https://saraslattlasta.wordpress.com/2020/03/11/corona-covid-19-pa-latt-svenska/?fbclid=IwAR1hejZS8tnr2DSDU_4a_-OKmUoQGraEijfzemvmWjmBq4NoxrSXmvEQGwc

Lättläst engelska: https://www.downs-syndrome.org.uk/news/corornavirus-information-resources/?fbclid=IwAR0-L10f_tthvYEfuphW3cpM8U2VLofeq2j9Sf82E3rsWtWdQ6Dyr5opym8

Teckenspråkstolkad information hos Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprakstolkad-information-om-covid-19

Bilstöd angående corona: corona.psd-A.G-m-logga
Bilden är framtagen av Arvsfondsprojektet Bildstöd i föreningsliv i samverkan med flera föreningar och ägs av DHB Västra. Inför kommande årsmöte beställdes detta bildstöd om Corona. Projektassistent Alexandra Granat har skapat det i In Print 3, och delar det gärna. Funktionsrätt Stockholm delar bilden med tillstånd av Bildstöd i föreningsliv. 

Bildstöd för hur du tvättar händerna: https://www.svenskadownforeningen.se/angaende-coronaviruset/

På svenska  på region Stockholms hemsida. Det går också att lyssna på informationen: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/om-det-nya-coronaviruset/