Regeringen har meddelat att lärar- och förskoleutbildningen från höstterminen 2021 kommer innehålla kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism.

Detta är något som Attention kämpat för i många år.

Mer information finns här: https://attention.se/2020/09/kunskap-om-npf-i-lararutbildningarna-blir-verklighet-under-2021/?fbclid=IwAR2CqAhhQs3v2uns2B5uCQApsI1UGwtDQ5qlr5MG3Asai6lS6OEXGPfUJ9A