• Sammanlagt har 307 personer på LSS-boenden i landet smittats av corona-viruset och omkring 30 har dött.
  • Personer på LSS-boenden har klarat sig bättre från viruset än de som bor på äldreboenden, säger myndigheten Socialstyrelsen.
  • Men för att minska smittan mer behöver de som bor på LSS-boenden få ännu mer lättläst information och bildstöd om corona-viruset.

Mer information på Sveriges Radios hemsida ”Klartext”