Synskadades Riksförbund Stockholms stad har utkommit med ett pressmeddelande angående rätt till att handla vid ledsagning:
Som en direkt följd av förra årets besök av socialborgarrådet Jan Jönssons hos Synskadades riksförbund Stockholms stad, har man utrett huruvida synskadade tillåts handla dagligvaror vid ledsagning. Glädjande nog har nu socialförvaltningen fastställt att lagrummet medger att personer med synskada och äldre personer som är dövblinda kan beviljas ledsagning för att kunna uträtta inköp och ärenden om den enskilde inte behöver annan hjälp än just ledsagning som beror på synskada.
 
”Detta har en enormt stor betydelse för synskadade att själv få bestämma vad ledsagningstimmarna ska gå till och jag tror att det kommer leda till att fler använder ledsagningen. Jag är så glad att vårt påverkansarbete har gett det här fina resultatet. Det visar att det går att förändra!” säger Sandra Lindquist, ombudsman på Synskadades riksförbund Stockholms stad.
 
För mer information var vänlig kontakta Sandra Lindquist, 08-452 22 01