Stockholms stads landskapsarkitekt Eva Reuterbrand har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm angående kritiken mot den nya trappan i Rinkeby centrum. Hon menar att inga misstag har begåtts.

Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, tycker att brevet vittnar om en förvaltning som alltjämt missar poängen.

Läs mer i följande artikel: https://www.nyhetsbyranjarva.se/stockholms-stad-tycker-inte-att-de-har-gjort-nagot-fel/