Vi har skickat en skrivelse till staden angående att den kommande revideringen av upphandlingspolicyn. Framförallt argumenterar vi för vikten av att ställa tillgänglighetskrav på leverantörer. Vi lyfter också frågan om arbete för personer med funktionsnedsättning. Staden har som övergripande målsättning att anställa personer med funktionsnedsättning och det vill vi också ska återspeglas i stadens upphandlings policy. Ni hittar skrivelsen här.