Synskadades riksförbund Stockholms stad har uttalat sig kring tillgänglighet för synskadade i staden.

Uttalandena hittar du i bifogad fil: Uttalanden Synskadades Riksförbund 2020