Åsa Regnér: Risk att assistansbolagen överdriver behoven
Replik från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

DN Debatt publicerade igår den 31 maj en artikel av Bengt Westerberg. År 1994 beslutade dåvarande socialminister Bengt Westerberg om en ny rättighetsreform, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans blev det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra.

Regeringen vill försämra villkoren för den personliga assistansen till personer med funktionsnedsättningar och motiverar det med att det förekommit fusk. Fusket måste självfallet stoppas men det får inte leda till att en viktig socialpolitisk reform och en väl fungerande assistansmarknad slås sönder, skriver Bengt Westerberg.

Bengt Westerberg presenterade samma dag också den rapport ”Personlig assistans – hotad frihetsreform?” som han har skrivit på uppdrag av Vårdföretagarna och KFO (arbetsgivarorganisationen för företag och organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle).

Läs hela debattartikeln i DN här

Här finns rapporten ”Personlig assistans – hotad valfrihetsreform?” att läsa

Artikel på Funktionshinderpolitiks webb – Bengt Westerberg: Det på går en kontrarevolution mot assistansen

Även i Svenska Dagbladet publicerades den 31 maj en debattartikel på samma ämne, här författad av före detta politikerna Anne Marie Brodén (M), Maria Lundqvist Brömster (L) och Lars Ohly (V).

Läs artikeln ”Värna de som behöver assistans allra mest” i SvD här

Vidare publicerades en debattartikel på Dagens Arenas webb den 2 juni. ”Kostnadsbesparingar och förändringar i ersättningsberäkningar har kraftigt försämrat funktionsnedsattas frihet. Assistansen måste förbättras för att Sverige ska leva upp till de krav som FN-konventionen ställer”, skriver fem företrädare för Lika Unika.

Läs artikeln ”LSS måste förbli en rättighetslag” här