Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skrev igår den 13 december Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med 19 patientorganisationer.

”I maj 2017 överlämnade hjälpmedelsutredningen sina förslag för en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Väldigt lite har hänt sedan dess. Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning.

Syftet med svensk funktionshinderspolitik är att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. En viktig förutsättning är att samhället bistår med personligt utprovade hjälpmedel. För många barn, vuxna och äldre med olika former av fysiska, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar är det dessa hjälpmedel som får vardagen att fungera och som möjliggör utbildning, arbete, en meningsfull fritid och delaktighet i samhället. Att tillse en jämlik hjälpmedelsförsörjning är, i linje med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ett samhällsansvar.”

Debattartikeln i sin helhet på Dagens Medicins webb