Dagens Nyheter skriver den 9 mars om att Stockholms stad ska sluta detaljstyra hemtjänsten, i stället får de äldre själva mer inflytande över vad tiden ska användas till. Modellen prövas redan i år i Bromma, Hässelby-Vällingby och på Kungsholmen.

– Vi skärper kraven på utförarna, för att höja kvaliteten i hemtjänsten och få bort dem som är oseriösa. Dagens krav är för slappa, vi har ungefär 130 privata aktörer och det finns en hel del oseriösa, säger äldreborgarrådet Clara Lindblom (V).

Läs hela artikeln i DN här