I dag på den internationella kvinnodagen vill vi uppmana jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i det jämställdhetspolitiska arbetet, skriver Riksförbundet FUB i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Det sker ett generellt osynliggörande av personer med funktionsnedsättning i relation till stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. Dessutom riskerar flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att möta dubbel diskriminering, både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.” … ”Jämställdhet går inte att uppnå utan ett intersektionellt perspektiv där olika former av utsatthet och förtryck adresseras. Flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar måste fortsättningsvis få plats i arbetet med samtliga jämställdhetspolitiska delmål.”

Artikeln i sin helhet