Den stramare tillämpningen av reglerna för personlig assistans är ett brott mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, visar ny forskning.

– Internationell rätt talar om progressiv förbättring som i princip innebär att man inte får försämra rättigheter som man redan har, säger Peter Anderberg, universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola.

Läs mer på Funktionshinderpolitiks webb