Igår den 13 juni röstade en majoritet i riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet, skriver regeringskansliet.

Barnkonventionens väg mot svensk lag, regeringskansliets webb

Pressmeddelande från BO, barnombudsmannen

Pressmeddelande från Bris, Barnens rätt i samhället