Regeringen ger Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten ska även göra ett analysarbete för att möjliggöra förbättring av statistiken på området.

Länk till regeringens pressmeddelande

Kommentar från Funktionsrätt Sverige i nyhetsportalen Altinget