Den samlade funktionshinderrörelsen är positiv till Åsa Regnérs besked om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans”, kommenterar Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men situationen är dock densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats.”

Hela pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige

I pressmeddelandet finns även en länk till Funktionsrätts Sveriges arbetsgrupps tidigare publicerade ställningstaganden om huvudmannaskap inom LSS och de centrala begreppen inom LSS.

Nu har gruppen utvidgats och omfattar hela den samlade funktionshinderrörelsen, som tillsammans kommer att arbeta fram löpande ställningstaganden kring de mest angelägna LSS-frågorna. ”Vår arbetsgrupp representerar större delen av rättighetsbärarna inom LSS olika insatser och vi kommer att samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela den målgruppen”, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika.

23172963_1961433810777720_8049208692555623483_n

Vår medlemsförening RBU Stockholm uppmanar alla som kan att delta söndagen den 3 december då det ordnas en riksomfattande manifestation. Mer information finns i Facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS”.