Konferensen ”Från handikapp till funkofobi” arrangerades av Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet den 4 oktober.

Teman var bl a möjligheten att utöva sin sexualitet oavsett funktionalitet, hur funktionsmaktordningen inom forskningen kan brytas och hur våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning ser ut.

Läs mer från konferensen här