Handikappförbunden har idag överlämnat en skrivelse om bristerna i diskrimineringslagen och Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll till kultur- och demokratiministerns statssekreterare Per Olsson Fridh.

”Vi menar att det finns flera problem i lagstiftningen, förutom undantaget för små verksamheter”, säger Ines Uusmann, vice ordförande i Handikappförbunden. ”Vidare ser vi en bristande kompetens på DO som leder till missförstånd och att anmälningar inte tas vidare.”

Läs mer i Handikappförbundens pressmeddelande

Länk till skrivelsen