När Arbetsförmedlingen nu reformeras måste stödinsatser utformas som verkligen leder till jobb för våra medlemmar, skrev ledande företrädare för Sveriges funktionshindersrörelse i en debattartikel förra veckan.

Trots att Sveriges ekonomi visar toppresultat och den svenska arbetsmarknaden under flera år varit rekordstark, är andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning fortfarande lika hög som vid den senaste lågkonjunkturen.

Regeringen måste agera för en reformering av de arbetslivsinriktade stöden. Den mänskliga mångfalden måste vara utgångspunkt för politiken.

Artikeln i sin helhet på Arbetets webb (17 sept)