Stockholm måste ta fram statistik på huruvida människor får det stöd de behöver och har rätt till, skriver Anna Quarnström och Sandra Lindquist från Funktionsrätt Stockholms stad i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle.

Läs artikeln i Dagens Samhälle