Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till  FN:s funktionsrättskonvention. På den internationella funktionshindersdagen 3 december publicerades rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige.

83 organisationer står bakom rapporten som beskriver hur situationen är för personer med funktionsnedsättningar. Den innehåller omfattande kritik men också en mängd konkreta förslag till förbättringar. ”Vår granskning visar att det går bakåt inom många områden, trots att vi har en mycket stark ekonomi i Sverige” säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sveriges pressmeddelande

Med en blomstrande ekonomi i ryggen har Sverige velat ta ledartröjan i arbetet med mänskliga rättigheter. Men devisen ”Ingen ska lämnas utanför” ekar tomt när vi ser hur personer med funktionsnedsättning halkat längre och längre efter i det svenska samhället, skrev Funktionsrätt Sverige i Expressen med anledning av den nya rapporten.

Debattartikeln i Expressen i sin helhet