Idag kan inte Stockholms stad garantera att barn med en funktionsnedsättning ges likvärdiga möjligheter till en bra skolgång. När elever med funktionsnedsättning konsekvent ges sämre förutsättningar än andra är det inte annat än diskriminering. 

Vi har idag publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av den rapport vi beställt från Ramboll Management Consulting. Rapporten konstaterar brister i den fysiska och pedagogiska lärmiljön och att skolornas olika förutsättningar påverkar de stödinsatser som ges. Det rimmar illa med stadens ambitioner kring arbetet med barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Artikeln i sin helhet

Pressmeddelande Mynewsdesk